Yük emniyeti

Karayolu nakliyesi esnasında meydana gelen trafik kazalarının büyük bir bölümü yüklerin yeterli derecede güvenli yüklenmemiş olması sebebiyle gerçekleşmektedir. Almanya Karayolları Kanunu 22 maddesine göre araç içerisinde yüklenmiş bulunan her malzeme güvenli bir şekilde yüklenmeli ve oluşabilecek her türlü sabitlenmelidir. Bu aynı zamanda yüklenmiş her malzeme için hangi şartlar altında olursa olsun araç içinde ilgili malzemeyi yüklü bulunduğu alanda sabit ve kontrol altında tutabilecek bir tutucu güce ihtiyaç olduğu anlamına gelmektedir.
Uygulanan trafik kuralları gereğince taşıma araçlarına yüklenmiş olan her türlü yük ağırlığının 80% oranında ileri doğru ve 50% oranlarında da yanlara ve arkaya doğru kayma yapmayacak şekilde güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. bunun için kaydırmaz zemin-döşemeleri kullanılmalı.

Karayolu, Demiryolu, Deniz ve Hava taşımacılığında YÜK EMNİYETİ

Etkili yükleme güvenliği diğer bir manada ele alınırsa; araç içindeki yüklerin, virajlarda oluşabilecek merkezkaç kuvveti ek olarak ani frenlemeler sonucu oluşabilecek aşırı güç uygulamaları sonucunda meydana gelebilecek kaymalara karşı sabit durabilmeleri ile ölçülmektedir. Yükleme güvenliği açısından bakıldığında önemli faktörlerden birisi de yüklü malzemenin sabit durması açısından oldukça büyük önem taşıyan sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvvetinin yükselmesi aynı zamanda yük güvenliğini azami seviyede tutan en önemli unsurdur. İşte bu noktada KRAIBURG Kaymaz Döşemeleri yardımınıza koşar

Taşımacılık sektöründe çoğu trafik kazası, yüklerin yetersiz emniyete alınmasından kaynaklanıyor. Trafik Yasası Madde 22 (STVO) doğrultusunda, tüm yükler, acı frenleme, ani direksiyon hareketleri, kaza anları, kötü yol şartları ve benzeri olağan dışı durumlarda bile, araç üzerinde kalması sağlanmalı ve emniyetli
şekilde yüklenmelidir.

KAYDIRMAZ MATLAR İLE “İŞİNİZİ GARANTİYE“ ALIN! HER TÜRLÜ YÜK İÇİN DOĞRU ÇÖZÜM

Yük emniyeti bu nedenle, bu gibi durumlarda yükleri araç üzerinde tutabilmesi için, gerekli tutma gücüne sahip olmalıdır. Geçerli trafik yönetmelikleri gereğince yükler, öne doğru toplam ağırlığının %80‘i ve yanlara ve arkaya doğru ağırlığının %50‘si üzerinden sabitlenmelidir. Yeterli bir yük emniyetinin
amacı ise, özellikle acı frenleme ve keskin virajlarda oluşabilen kütle kuvveti ve merkezkaç kuvveti nedenliyle, yükün yerinden oynamaması için önemlidir.
Yük emniyetinde sürtünme kuvveti önemli bir bileşendir, bu kuvvet bir ölçüde yükü araç üzerinde tutarken, diğer yandan yükün araç üzerinde kaymasına karşı koyar. Yük emniyetinde en etkin araç, sürtünme kuvvetini yükseltmektir.

KAYDIRMAZ MAT

Tam bu noktada KRAIBURG kaydırmaz matları devreye giriyor. Sahip oldukları yüksek kayma sürtünme katsayısı ile, koruma ve güvenlik sağlayan
kaydırmaz matlar, düz yük alanlarının kayma özelliğini azaltır.

Yüklerin kayma riski azalırken, bağlama esnasında oluşan ön-germe gücüde düşer ve böylece daha az bağlama aracına gerek duyulur. Bu hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlar.

Tüm bu nedenlerden dolayı koruma ve güvenlik kaydırmaz matlar, bağlama kemerleri yanında en ideal yük emniyet araçlarıdır ve her türlü yük altına
kullanılabilir.

AŞIRI YÜKSEK KAYMA VE SÜRTÜNME KATSAYILI KAYDIRMAZ MATLAR

Yüksek kinetik sürtünme katsayısı ve kaydırmazlık özelliği ile kaymaya müsait yüzeylere yüklenmiş olan malzemelerin sabitlenmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Yüksek kaydırmazlık özelliği ile gerek yüklerin kayma riskinin önüne geçmesi ve yine aynı özelliği sayesinde kullanacağınız şerit sayısının da minimum seviyede kalması sayesinde hem zaman kazanma hem de maliyetlerin düşmesi açısından oldukça faydalıdır. Bu sebeple Matlar her türlü yükün araç içerisinde sabit ve güvenli bir şekilde durması konusunda sizlere yardımı dokunacak en ideal malzemedir.

GÜVENLİK

İVMELERE KARŞI ETKİ YARATMALI- VE – BU DEĞERLER YERİNE GETİRİLMELİDİR:

1,0 G = Yükün ağırlık gücü
Kamyon taşımacılığında, geçerli kanunlar gereğince öne doğru, yük ağırlığının %50‘si, arkaya ve yanlara doğru yük ağırlığının %80‘i güvenlik altına alınmalıdır.
Demiryolu ve deniz taşımacılığında ilgili daha yüksek değerler geçerlidir. Yüksek kaliteli kaydırmaz matlar bu taleplerin yerine getirilmesini yüksek derecede kolaylaştırır

Paletler ve Kafes paletler

Kaydırmaz matların, palet ve kafes palet altına uygulamasında, yük taşıma alanı ve yük arasında sürtünme, önemli ölçüde yükselir. Bu nedenle
bağlama kemeri gereksinimi azalır.

Kaydırmaz matların, palet ve kafes palet altına uygulamasında, yük taşıma alanı ve yük arasında sürtünme, önemli ölçüde yükselir. Bu nedenle bağlama kemeri gereksinimi azalır.

Metal Çubuk Bobinleri Metal çubuk bobinleri, en iyi şekilde bobin oluklarında taşınır. Tehlikeli kaymaları ve ağırlık merkezi değişimlerini önlemek
için, yükün emniyete alınması için yük ile oluk arasına kaydırmaz matlar serilmelidir.

Kağıt Bobinler Esnek, sağlam ve yırtılmaya dayanıklı kaydırmaz matlar, düz ve kaygan taşıma yüzeylerine yüklenen ağır yükleri, örneğin enine istiflenmiş
kağıt bobinleri, yana kaymaya karşı korur. Matlar kağıt bobinlerin altına ve aralarına yerleştirilmelidir, böylece hem destek olur, hem de ağırlık
merkezinin yükünü hafifletir. Bu uygulama ile çok daha az bağlama kemerine gerek duyulur.

Borular Borular römorka enine yüklendiğinde, hem yanlamasına hem de arkaya kaymanın engellenmesine dikkat edilmelidir. Kaydırmaz matların boru altına
uygulanmasıyla, boruların hem yanlamasına hem de arkaya kayması engellenir.

VDI YÖNERGESİ 2700 ve KARA YOLU ARAÇLARINDA YÜK EMNİYETİ

Genel
VDI-Yönerge Dizisi 2700 „Kara yolu araçlarında yük emniyeti“ uzun yıllardan beri, yük emniyeti için temel esas olarak geçerlidir. Bu
yönerge dizisinde, sürüş anında yüke hangi kuvvetlerin etki ettiğini ve yüklerin genel olarak araçlarda nasıl güven altına alınması
gerektiği ile ilgili bilgiler veriler.
Bu yönergeler hem trafik polislerinin kontrollerinde, hem de mahkemeye intikal eden davalarda, referans alınır.
VDI 2700 Sayfa 15 – Kaydırmaz matlara talepler (ARM)
VDI-Kurumu Taşıma Teknikleri Materyal Akışı Lojistik (VDI-FML) VDI-Yönergesi 2700 Sayfa 15’de kaydırmaz matlara olan
talepleri açıklıyor. Bir kaydırmaz matın yeterli kalitede veya sağlamlığa sahip olması için, milimetrekaresinde en az 0,6 Newton’a
(N/m2) ve %60 kopma uzamasına sahip olması gerekir. Kaydırmaz Materyaller (RHM) ve kaydırmaz matlar bağımsız kurumlar
tarafından denetlenmelidir ve bundan sonra, ömrü tükenene kadar kullanılmaktadır.

Kullanıma bağlı olarak ürünün kullanım süresinin azalması
Kaydırmaz matlar genelde çok uzun ömürlüdür. Ama tekrar kullanımı yasaklayan kriterler vardır. Bu kriterler
VDI 2700 Sayfa 15’de anlatılmıştır ve bu kriterler, kaydırmaz matların tekrar kullanımı öncesinde kontrol edilmelidir.
Yönergede belirtilmiş kriterlerden bir tanesi yerine getirilmiş ise, kaydırmaz matlar ömrünü doldurmuş sayılır ve tekrar
kullanılmaları yasaktır:

  • Kalıcı deformasyonlar veya bükülmeler
  • Yırtıklar
  • Yüzey aşınmaları
  • Kırık malzeme bölümleri
  • Kabarmış yüzeyler
  • Agresif maddelerle temas sonucu hasarlar
  • Aşınma/Yıpranma
  • İşlev etkileyici kirlenme