Büyük Baş Hayvan Ahır Projeleri ve proje uygulamaları hayvan ırk cins ve adetlerine göre Açık tip Büyük Baş Hayvan Ahırı, kapalı tip Büyük Baş Hayvan Ahırı, yarı kapalı tip Büyük Baş Hayvan Ahırları ile her türlü hayvancılık İşletmelerinin planlanması, fizibilitesi, projelendirilmesi, yapımlarının organize edilmesi.

Büyük Baş Hayvan Ahır Proje ve Uygulamaları

Her türlü hayvancılık İşletmelerinin planlanması, fizibilite oluşturulması, projelendirilmesi, anahtar teslimi yapımı, denetimi ve planlaması mimarisi, inşaatı ve modernizasyonu için bize danışınız.

 1. SÜT SIĞIRI BARINAKLARI
 2. BESİ BARINAKLARI
 3. AT AHIRLARI ve TAVLALARI
 4. HAYVAN HASTAHANELERİ

Hayvan Ahırı projeleri ve barınak sistemleri, Sağımhaneleri Revir-Hastahane Karantina alanları ile yürüyüş yolları Prefabrik Beton Ot ve Silaj Depoları Gübre Çukur lagün ve separatörler ile İdari binaların planlaması ve yapımı.

Hayvan refah ve konforu

Son teknoloji ve yeni nesil Hayvan Ahırlarının planlaması ve uygulamasında hayvan refahı ve konforu ön plana çıkarılmaktadır. Hayvan refah ve konforu verim ve Kalite olarak yatırımcıyı kısa sürede karlılık ve kolay yönetim olarak döner. Genelde sağmal hayvan süt besiciliğinde Yarı Açık Tip Hayvan Ahırı tercih edilir.

AHIR SİTEM ve EKİPMANLARI

A-AHIR BÖLÜMLERİ

 1. Durak Sistemi
 2. Zemin sistemi
 3. Sıyırıcı sistemi
 4. Yatak sistemi
 5. Havalandırma sistemi
 6. Aydınlatma sistemi
 7. Suluklar
 8. Kilitleme Sistemi.
 9. Kontrol sistemi

B-SAĞIMHANE

 1. Sağım sistemleri
 2. Sağım Durak Bölümleri
 3. Zemin sistemi
 4. Hayvan soğutma Sistemi
 5. Soğutma Tankı
 6. Sürü Denetim Sistemi

C-GENEL

 1. Gece-Gündüz kontrol Kamera Sistemi
 2. Çit Uygulaması (Gezi Alanları)
 3. Biyo güvrenlik tedbirleri

Planlama ve Fizibilite

Bir çiftliğin en uygun maliyetle uzun vadeli hizmet verecek şekilde inşası, doğru plan ve projelendirme neticesinde olur. Arazinin yapısı, işletmenin yönetim şekli, hayvanların yetiştirilme biçimi, genişleme ve büyüme tahminleri ve öngörülemeyen faktörler de hesaba katılarak geniş perspektifli bir planlamayla öncelikli yapılması gereklidir.

Ön fizibilite raporunda, güncel maliyet analizleri yapılır. Karlılık ve fayda maliyet oranları çıkarılır. Elde edilen bilgiler ışığında ön proje hazırlanır. Buna göre en uygun çiftlik altyapısı ortaya çıkar.

Genel ahır projesi içinde vaziyet planı, mimari proje, statik, betonarme projeleri, sıhhi tesisat ve su sistemleri projesi, elektrik projesi, yollar, kanallar ve ihtiyaca göre diğer unsurlar planlanır

Projelendirme sonucuna göre ruhsat alımı ve inşaat işleri. veya istendiğinde anahtar teslimi taahhüt işi yapılır.

SIĞIR BARINAKLARI

Sığır yetiştiriciliğinde barınak çok önemlidir. Sığırların genetik özellikleri ne kadar iyi olursa olsun, onlara ihtiyaç duyduları refah ve konfor ile doğasına uygun  çevre koşullarını sağlayamazsak beklenen  verimi alamayız. Sığırlar için en önemli çevre koşullarından birisi barınakların durumudur.

A-SIĞIR BARINAKLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Ahırın kurulacağı arazinin hafif eğimli ve toprağının geçirgen olması oldukça önemlidir. İmkan var ise, eğimin güney cephesi yönünde olması tercih edilmelidir. bölge hakim rüzgarlarının yönü dikkate alınmalıdır.