Boynuz yakıcı De-Horner

Erkek ve dişi buzağılar doğduklarında boynuzsuzdur, zamanla boynuz gelişerek tırnağa benzer bir yapı oluşturarak boynuz meydana gelir. Hayvanlara acı vermeden en hızlı ve en sağlıklı boynuz köreltme yöntemi şarjlı ve elektrikli Boynuz yakıcı DE-Horner.

Boynuz yakıcı ile buzağı boynuzu nasıl köreltilir?

  • Doğumdan 2 ay içerisinde ve sütten kesimden 3 hafta öncesine kadar yapılmış olması önerilir.
  • Sığırlarda strese neden olmakta, ergin sığırlar gençlerden daha fazla etkilenmekte ve stres etkileri daha uzun sürer.
  • Köreltme metotları içerisinde çeşitli aletler kullanarak kesmek veya oyacak ile oymak hayvanın daha çok etkilenmesine neden olmaktadır.

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25841 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK:

BİRİNCİ KISIM  

Yetiştiricilik uygulamaları, barınak ve bakım şartları.

Madde 18 Organik hayvansal üretimde yetiştiricilik uygulamaları, barınak ve bakım şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Koyunlarda kuyruk kesme amacı ile elastik bant takılması, kuyruk kesme, diş kesme, gaga kesme ve boynuz köreltme uygulamaları organik yetiştiricilikte sistematik olarak uygulanamaz.

Yolma gibi yöntemler uygulanmaz.

Bu uygulamaların bir kısmına genç hayvanlarda boynuz köreltme uygulamasında olduğu gibi güvenlik, hayvan sağlığı, rahatlığı ve hijyen için yetkilendirilmiş kuruluş tarafından izin verilebilir.

Bu tür uygulamalar ve ürün kalitesini artırmaya yönelik fiziksel kastrasyon uygulamaları, hayvanlar en uygun yaşta iken uzman kişiler tarafından hayvanlara acı çektirmeden yerine getirilmelidir.