Süt verimi ile hayvan konfor ilişkisi

Hayvan konforu her hayvanın hak ettiği yaşam koşullarını sağlamak anlamına gelir. Ancak özelikle süt verimi, süt sığırcılığında hayati önem taşır.

Süt verimi ile konfor ilişkisi

Hayvan konforu hayvan yatak ve yürüyüş yolları konfor ilişkisi ayrı bir başlık altında incelenmeli.

Bu konuda yapılan araştırmalar göstermiştir ki; Bekleme konforu , Yatak Konforu ,Yürüyüş konforu: Sağmal hayvanlarda süt verimini doğrudan etkiler.

TEMEL 3 faktör ahır zeminlerinin  TEMİZ, KURU, YUMUŞAK olması hayvan konforunun ve hayvan sağlığının olmaz ise olamazıdır ve sürdürülebilir hayvancılık için gereklidir.

  1. Bekleme alanında ve yatak alanında sağlanacak Bekleme konforu artışı ( Temiz, Kuru ve Yumuşak zeminler)  süt veriminde ortalama %2 artış sağlayabilir.
  2. Yatak alanında sağlanacak Yatak Konforu artışı TEMEL faktörleri ( Temiz, Kuru ve Yumuşak zeminler)  süt veriminde ortalama %4 artış sağlayabilir.
  3. Yürüyüş yollarında sağlanacak Yürüyüş konforu artışı TEMEL faktörleri ( Temiz, Kuru ve Yumuşak zeminler)  süt veriminde ortalama %3 artış sağlayabilir.
Süt verim artışı
inek altlıkları süt verimi ne katkısı

Konfor artışı sebebi ile süt verimi artarken, azalan maliyetler:

Bakım, ilaç, veterinerlik, erken kesim, gebelik kayıpları, topallık ve ayak hasarları ve kızışma giderleri azalacağından doğrudan çiftlik karlılığına katkıda bulunur.

Organik hayvancılık için uygun konforu ve hijyenik alanlar için KRAIBURG ürünlerini tercih ediniz”

Yatılamayan zaman = ayakta durma süresi “ demek mecburi ayakta kalma süresi = 4 saat/gün 60 gün/yıl! Yatılmayan süre ayak hastalıkları gelişimi ve süt veriminin azalmasına sebep olur

Altlık materyali olarak kullanılan yumuşak malzemelerin: ineklerin yatma süresini uzattığı, stresi azalttığı, süt verimini yaklaşık % 2-3 oranında yükselttiği ve bunlara ek olarak ineklerin daha temiz ve daha az yara bereli olduklarının, durakların hijyeninin’ de daha iyi olmasına olanak verdiği bilinmektedir

Sığırlar, doğası itibari ile mera, otlak hayvanlarıdır. Sonuç olarak, kısmen işlenebilir alt toprağa adapte olmuşlardır. Bu tür bir yüzey, hayvanlar yatarken ve ayakta dururken ve yürürken etkilidir. Elastik yumuşak ve konforlu bir zemin tasarımı, ineklerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu amaçla, sığır ahırları için gereklilikler DIN 3763 – “Konfor sınıfları” standart olarak belirtilmiştir.

Yatarken gereksinimler, 

Zeminin hayvanlar yere yattığında ve ayağa kalktığında yeterli destek sağlaması, yatma yüzeyinin esneyebilir olması ve hayvana ve dolayısıyla yatarken eklemlerine uyum sağlaması gereklidir. Yatmak ve ayağa kalkmak mümkün olduğunca az zorlanmaya maruz kalır. Yatma yeri(durak) zemininin ve ölçüsünün uygun olup olmadığını anlamak için ineklerin diz, kalça, bilek gibi yerlerine bakılır. Özellikle kemik çıkıntılarının olduğu bölgelerde apse, yaralanma, şişme, soyulma ve sıyrılma saptanırsa bu rahatsızlıkların inek yatıp kalkarken oluştuğunu ve yatma yeri zemininin uygun olmadığını gösterir.

Yürürken Gereksinimler

Sığırlar doğal yaşam alanlarında göçebe gibidir ve günlük 4-6 km / gün yürürler. Bu sayede tırnaklarındaki kan sirkülasyonu da gayet iyidir. Yürüdükleri alanlar kaymaya karşı dirençli ve yumuşak toprak tipleridir. Günümüz şartlarında ise yüksek verimli ineklerin barınaklarında gün içinde yaklaşık olarak 1000-1500 metre / gün gibi düşük hareket aktivitesi gösterirler.

Konfor standartları ve sınıflandırılması

Ahır Konfor standartları ve sınıflandırması DIN 3763 – “Konfor sınıflandırması” Sığır yatak ve altlıkları için tek tip standartları belirler,

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Call Now Button