inek yatağı nasıl olmalı

inek yatağının uygun olup olmadığını anlamak için ineklerin diz, kalça, bilek gibi yerlerine bakılır. Özellikle kemik çıkıntılarının olduğu bölgelerde apse, yaralanma, şişme, soyulma ve sıyrılma gözlemleniyorsa, bu rahatsızlıkların inek yatıp kalkarken oluştuğunu, yatma yeri ve zemininin uygun olmadığını gösterir.

İnek yatağı öncelikler hayvan cinsine, yaşına yatma yeri (durak) zeminleri ve ÖLÇÜLERİNE uygun olmalıdır.

Her inek yatağı uygun mu?

Hayvan yatakları; hayvanların Cinsine, Irkına, Yaşına ve yetiştirme modeline göre Bağlı sistem, yarı Serbest, Padok sistemleri için farklılık gösterir. Yüksek verimli süt sığırları için önerilen KRAIBURG fonksiyonel hayvan yatağı, Esneme oranı, Kalınlığı ve Özellikleri farklı olup, hayvanların ihtiyacına göre değişik model, tip ve ölçülerde imal edilmiştir.

Sağmal hayvanlar için önerilen; yumuşak, konforlu ve fonksiyonel inek yatağı, yatma süresini artırırken, süt verimine ve hayvan konforuna doğrudan etki eder.

Hayvanınız için ölçüleri uygun mu?

Yatak BoyYatak EnHayvan cinsi
160-170 cm110-115 cmJersey, Yerli ırk
180-183 cm120-130 cmHolstein, Simmental, Montofon
192-200 cm120-130 cmLimousine, shorthorn
Diğer cins ve hayvan yaşları için lütfen danışınız!

Yatak zeminin kalitesi ineğin sağlığı, refahı için temel bir faktör durumundadır ve sürdürülebilir hayvancılığa katkı sağlar.

Hayvanlar yatma durumunda:

 • Ruminasyon (geviş) faaliyetlerini gerçekleştirir.
 • Ayrıca ineğin memesinden %24 oranında daha fazla kan geçişi olur.
  • Bu sayede yatma periyotlarının uzaması ineğin daha fazla süt üreteceği anlamına gelir.

Yapılan araştırmalar uygun tasarlanmış konforlu inek yatak alanı ve yatağının günlük süt üretimine %1-1,5 oranında olumlu katkısı olduğu gözlemlenmiştir.

İnekler nasıl yatar

İneklerin dinlenmek için gittikleri durak alanları uygun koşullarda tasarlanırsa, hayvanların hoşnut bir şekilde yatma ve dinlenme zamanlarını bu alanlarda geçirdiği kolayca görülecektir. Uygun (kuru, temiz, yumuşak) durak zeminlerinde yatan hayvanlar kuru kalır ve stresten kurtulur. Hayvanlar ıslak zeminde yatmak istemez ve yatmak zorunda kalırsa mastitis oluşum ve gelişimi artar.

Sağımdan 3 saat sonra hedeflenen değer; sürünün %80’nin duraklara gelmesi ve duraklara geldikten 5 dakika sonra ise %85′ nin yatmış olması durakların uygun tasarlanmış olduğunun göstergesidir.

inek yatağına ihtiyaç var mı

Boyun demiri yerleştirilirken hipotenüsü (köşegen olarak) durak yüzeyinden 1.90 m – 2 m olarak hesaplanıp yerleştirilmelidir. Süt sığırı barınak tasarımında sığır refahı konusunda detay bilgiler için LİNK

Eğer ki! ineklerin çoğunluğu yürüme yollarında veya yarısından fazlası duraklarda ayakta duruyorsa, mutlaka duraklar kontrol edilmelidir.

Ayakta duran inek
 1. zeminlerinin durumu
 2. yumuşaklığı,
 3. ölçüleri,
 4. boyun demiri
 5. yönlendirmeleri vb

İnek yatma pozisyonları

Hareket özgürlüğünü kısıtlamayan her çeşit yatma pozisyonuna imkan vermeli.

 • Özellikle yükseltilmiş duraklı yatma alanlarında inekler arka ayaklarından birini geri uzatarak yatmayı tercih ederler.

Durak yönlendirmeleri

Durak (demirleri) yönlendirmeleri: ense demiri, ve göğüs tahtası yatak alanında ineğin yatma süresini, şeklini ve konforunu belirler. İnekler yatarken göğüs tahtasının görevi ineklerin durak içinde fazla öne gitmesini engellerken ayağa kalmak isteyen inek için bir engel olabilir. Bu durumda ineklerin ön ayaklarını öne doğru uzatması mümkün olmayabilir. Kısıtlanan yatma sebebi ile tırnak hastalıkları ve yatma dolayısı ile oluşan zedelenme riski artar.

İneklerin yatma pozisyonları

inek yatma pozisyonları

ineğin ön ayağını uzatmasına engel olan hiç bir şey yokken, ağırlığını kaydırarak alt kısmında kalan bölgelerin rahatlamasını sağlar ve bu doğal dinlenme şeklidir.

dirsek yaralanmalari

“ön ayağını uzatmak, nerede ise mümkün değil”
Öneri :Elastik göğüs tahtası ergoBOARD: Brisket Board

Uygun olmayan göğüs demirleri: ayak üzerinde aşınmış, kılsız bölgeler oluşturur. Sabit göğüs demirleri zemin seviyesinden en fazla 10 – 12 cm yukarıda olmalı (yatak üzerinde ölçülmeli)

 • Göğüs tahtası ineğin tabii yatma alışkanlıklarını ve pozisyonuna mani olmamalı.
 • Üst kısmı yuvarlak olmalı
 • Ayağını göğüs tahtası üzerinden kolayca uzatabilmeli ve gerine bilmeli.

Durak zeminleri ve Yataklar

inek yatağı nasıl olmalı: İlk olarak, durak zeminleri, eklemlerin hassas noktaları için duyarlı, aşırı yumuşak zeminler için hayvanların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. inek nasıl yatar!

Ayrıca bu zeminler yetiştiricilerin gereksinimlerini karşılamalıdır. Uygun durak zeminlerinde ( kuru, temiz, yumuşak) yatan hayvanlar kuru kalır ve stresten kurtulur. Hayvanlar ıslak zeminde yatmak istemez ve yatmak zorunda kalırsa mastitis oluşum ve gelişimi artar.

Yatma periyotlarını ise sıklıkla yemliğe veya suluğu gitme davranışı takip eder. Uygun ölçülerde ve rahat olmayan duraklarda yaşayan ineklerde yatma periyotlarının kısaldığı, buna karşılık ayakta durma süresinin arttığı bilinmektedir. Bu durumda tırnaklar üzerindeki baskı artar ve çoğunlukla ıslak kalır. Tırnakların mikrop taşıma kapasitesi de artmış olur. Koridorlarda yatan hayvan sayısında da artış olur. Bunların sonucunda mekanik – travma tik tırnak yaralanmaları, ayak ve tırnak hastalıkları oluşur. Hastalıkların ilerlemesiyle de işletmenin karlılığını büyük oranda etkileyen topallık meydana gelir.

Yüksek verimli süt ineklerinin sürüden çıkarılma sebeplerinin %19’u hayvanların tedavi edilemeyecek durumda olan tırnak problemleri oluşturmaktadır.

Neden yumuşak zemin?

Sığırlar doğal yaşam alanlarında göçebe gibidir ve günlük 4-6 km / gün yürürler. Bu sayede tırnaklarındaki kan sirkülasyonu da gayet iyidir. Yürüdükleri alanlar kaymaya karşı dirençli ve yumuşak toprak tipleridir. Yüksek verimli inekler barınaklarında gün içinde yaklaşık olarak 1000-1500 metre/gün gibi düşük hareket ve yürüme aktivitesi gösterirler.

Sürekli olarak yumuşak zeminli duraklar inekleri daha rahat olması için iyi bir başlangıçtır. Yumuşak, temiz ve kayma-dirençli zeminlerdeki inekler günün yarısından fazlasını yatarak geçirir. Yumuşak zeminli duraklar, beton zemin üzerine sap serili duraklar ile mukayese edildiğinde, işçilik zaman ve maliyet bakımından daha avantajlıdır. Yumuşak zeminli duraklarda nemin emilimi için küçük bir kısım sap uygulanması gereklidir. Zaman ve para tasarrufunun yanı sıra, az sap kullanımı da yetiştiriciler için ayrıca önem taşır.

Verime Etkisi

Altlık yapısının hayvan refahına, meme sağlığına, süt kalitesine, tırnak ve eklem problemlerine dolayısı ile da üretime katkıları vardır. Temiz, kuru ve yeterince yumuşak altlık serilmiş duraklar ineklerin daha temiz kalmasını sağlar. Ayrıca mikrobiyel gelişimi engeller ve bu nedenle daha az sağlık problemi ortaya çıkar. Yeterince konforlu yapılmış durak zeminleri daha uzun süre yatmayı teşvik eder. Yaralanmayı en aza indirir ve ayrıca bir oranda da izolasyon oluşturur. İnekler ayakta dururken ve sağılırken statik yük, yürürken ise dinamik yük taşır. Kritik temas alanları yattıkları zaman eklemler ve yürüme esnasında ise tırnakları dır.

inek yatak ve durakları nasıl olmalı. süt verimine katkısı nedir?

Barınaklarda hayvan üzerinde oluşan baskıları şu şekilde sıralayabiliriz:

Sert zemin yüzünden fiziksel baskı. İdrar ve gübreden kaynaklanan kimyasal baskı. Çeşitli sebeplerden dolayı psikolojik stres ( dar mekanlarda rütbe kavgaları, kaygan zemin, sağımın gecikmesi). Yüksek enfeksiyon yüzünden mikrobiyal baskı (kirli yüzeyler, yabancı bir hayvan girişinden kaynaklanan artış). Yüksek verim yüzünden metabolizma baskısı olarak tanımlanabilir. Hayvanların yürüdükleri zeminin yürüyüş açısından uygun materyalden yapılması verimlilik açısından önemlidir.

Yürüme alanlarının optimal olmadığı durumlarda: Hayvanlarda hareketlilik, yeme gitme sıklığı, yeme gitme sayısı ve kızışma aktiviteleri (kızgınlık belirtileri, kuyruk yalama davranışı) azalır. Bununla birlikte ayakta durma nedeniyle tırnaklardaki mekanik baskı ve yaralanma riski artar. Sonuçta bulaşıcı tırnak hastalıkları, dengesiz beslenme ve az hareketliliğe bağlı olarak asidosis ve ketosis riski artar. Unutulmamalıdır ki! Sığırlarda vücut oranları değişim gösterir fakat tırnak yapısı nispeten değişmez ve tırnakların yüzeye uyguladığı baskı zamanla artar.

Ayak hastalıkları hayvanların verimlerine dolaylı olarak etkide bulunur ve bunun anlamı ise şöyledir; Tırnak hastalığı olan hayvan acı çeker, yeme gitme isteği azalır ve sıklıkla yeme gidemediğinden bir defada alması gerektiğinden daha fazla yem tüketir. Veya yeme fazla gidemediği için ihtiyacı olan besini yediği yemlerden alamaz. Bu sebepten süt veriminde düşme, kızgınlık periyotların da düzensizlik, sakin kızgınlık geçirme oranının artması gibi verimi etkileyen sorunlar ile karşılaşılır.

Hayvan yatak standartları, Kaliteli hayvan inek yatağı, İnek yatak kalite standardı:

Kraiburg ürünleri sığır yatak ve altlıkları; DIN 3763 – “Konfor sınıflarına” sahiptir.

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Call Now Button