ineklerin Su ihtiyacı ve Hayvan sulukları

Hayvan sulukları

Yüksek süt üretim seviyesinin ön şartı, uygun su tedarik sistemidir! Süt ineklerinde  tat alma hissi çok önemlidir! Özellikle süt sığırları için kolay kirlenmeyen ve çabucak temizlenebilen hayvan sulukları ve yalakları çok önemlidir!

Hayvan refahı için taze, temiz ve yeterli miktarda suya erişimi gereklidir. Suluk seçimi bu kriterlere uygun yapılmalıdır. Hayvanların kan hacminin gereken seviyede tutulması, besinlerin bağırsak kanalına geçişinin kolaylaştırılması, dokuların gereksinimlerinin karşılanması, sindirim ve metabolizma faaliyetlerinin normal bir şekilde sürdürülebilmesi için, iyi, temiz ve bol miktarda su kaynağı gerekir.

Bireysel hayvan sulukları ve kaseleri

Büyük ve küçükbaş hayvanlar için bireysel, otomatik suluklar:

 1. Su besleme tiplerine göre: Dil valf – Boru valf (pirinç / çelik) ve Şamandralı suluklar.
 2. Malzeme yapılarına göre: Demir döküm (plastik kaplı / emaye kaplı ) – Aqua plastik.
 3. Kullanım maksatlarına göre: Donmaz -Termoslu ve Isıtıcılı suluklar olmak üzere sınıflandırılabilirler.

Dil vanalı model bireysel suluklar; dil vanası (valf), üzerine baskı ile çalışır ve su, içme kabına (kaseye) akar. Boynuzlu sığırlar için veya burun halkası olan hayvanları için tavsiye edilir. Kir parçaları ve yem artıkları birikerek, dilinin arkasına yapışması muhtemel olduğundan, Kasenin düzenli olarak temizlenmesi önemlidir. Bakım işini en aza indirgemek için bir tüp vanalı suluklar (kaseler) önerilir. Bireysel hayvan Sulukları bakımı kolaydır.

Tüp Vanalı Otomatik Bireysel Hayvan Sulukları ise Hemen hemen tüm hayvanlar için kullanılan Bireysel Otomatik hayvan sulukları, kaseye çok kolay bir şekilde ulaşılabilir . Hayvanın burun halkası valfi kolayca harekete geçirir. Ayrıca yan taraftan çalıştırmak da mümkündür ve çok kolaydır. Tüp vanasına bastıktan sonra su içme kabına akar ve hayvan ihtiyaç duyduğu kadar suyu içer. İçme haznesinde bir düzenleme vidası ile su akışı dışarıdan sürekli olarak ayarlanabilir. Hassas hayvanlar bile bu boru vanasını kabul eder! Valf yayının bakımı çok kolaydır

Paslanmaz Çelik Suluklar, Yalaklar ve Tekneleri

Özellikle süt inekleri için hızlı ve bol miktarda su içme ihtiyacını karşılayacak yüksek kapasiteli, paslanmaz çelikten imal suluk ve yalaklar kullanılmalı.

 • Su tahliye: Drenajlı / Devirmeli
 • Su Besleme Vanalı/ Şamandıralı
 • Isıtıcılı: Dış / iç
 • Malzemesi: Krom/ Paslanmaz/ Galvaniz
 • Montaj şekli: Ayaklı/ duvar/ askılı.
 • Kullanım yeri: Grup/ Bireysel/ Serbest modelleri bulunur.

Devirmeli Düz tekneli yalakalar

Düz içme küvetine sahiptir ve devrilerek temizlenir. Su besleme miktarı düşük olsa dahi, derin bir küvete sahip olduğundan, daha fazla su kapasitesi sağlar.

Düz içme küvetine sahiptir ve devrilerek temizlenir. Yüksek kapasite için dakikada 40 litre su girişi sağlayan MASTERFLOW şamandıra vana ile hayvanlara yeterli miktarda su sağlar. Devirmeli suluklarının su kaynağına bağlantısı esnek bir boru ile yapılır ve sabit bir su borusuna bağlı suluklar ile mümkündür.

Şamandralı Sululuklar

Tekne su derinliği çok düşük olduğunda, yem parçaları birikmez ve yerleşemez, bu nedenle suluk temiz kalır. Elbette bu suluklar oluklar donmaya karşı korumalı da olabilir! (Bkz.) Şamandıra valfli Model 600 ve 620’deki suluk tekneler tercihen Anti-emme halkalı hayvanlar için uygundur


Ahır içinde yerden tasarruf sağlayan vanalı suluklar; büyük hacimli yalaklar ve paslanmaz çelik sulukların melezidir. Bu sebeple valf tipi suluklar yüksek su temini ve yapısı nedeniyle uzun zaman alan suluk temizliği minimuma indirir. Su kap derinliği çok düşük olduğundan, yem parçaları yerleşemez ve bu yüzden oluk temiz kalır. Her zaman Temiz ve Hijyenik Su Avantajı sağlarken Şamandralı suluklar Burnunda emme halkası olan hayvanlar için idealdir.

Donmaz suluklar ile Donmayan su

Teknenin içine ilave bir ısıtma elemanı kullanıldığında, içme suyu düşük bir maliyetle dondan korunabilir. Özellikle son derece uzun ve sert kış mevsimi olan bölgeler için geliştirilen ISO-SULUK Model 6620 önerilir. Bu kompakt model yüksek performanslı sulukların gövdesi yalıtılmış ve içine ısıtma elemanı ile donatılmıştır. Bu suluklar çok soğuk koşullarda bile hayvanlarınız için yeterli miktarda su tedarik edilmesini sağlar. Çok iyi yalıtılmış yüksek performanslı ISO,-Termo 2,3 m ve 4,3 m suluklar, çok yönlü kullanım içindir!

Suluk Isıtıcıları Suluk ısıtıcı sistemleri

Teknenin içine ilave bir ısıtma elemanı kullanıldığında, içme suyu düşük bir maliyetle dondan korunabilir.

İçme suyu ısısı

Hayvanlara verilen suyun ısısı insanların içebileceği suyun ısısına yakın olmalıdır. Hayvanlarda da içme suyu sıcaklığı 9-12 0C dir. Daha soğuk su insanı hasta ettiği gibi hayvanı da hasta eder. Çok sıcak su da hayvanlara verilmemelidir. Çok sıcak veya soğuk su verildiği zaman su tüketimi düşer.

Termo plastik suluklar

Çiftçilerin hızlı boşaltma sulukları, termo sulukları veya yalakları arasında seçim yapabilmesi amacıyla: Hızlı Drenaj suluklarının yanı sıra Termo Suluklar da konik ve eğimli zemin ve büyük çaplı bir drenaj deliği ile donatılmıştır. Tapayı çıkarttığınıza boşaltma deliğinden su doğrudan dışarı yönlendirilir ve hızlı bir şekilde drenaj borusu üzerinden boşaltılır!

Termo Suluklar da konik ve eğimli zemin ve büyük çaplı bir drenaj deliği ile donatılmıştır

Kış sezonunda suluk içinde ve önünde buz yok!!

İneklerin su ihtiyacı

Yüksek süt üretimini sağlamak için ineğe mümkün olduğunca su içmek fırsat verme gereklidir. Süt inekleri 1 ila 4 litre süt üretmek için 4-5 litre suya ihtiyaç duyar. Yem yiyerek sıvı taleplerinin bir kısmını karşılayabilirler. hayvanlarda su günlük tüketilen kuru madde miktarı ve hava şartına göre değişir. … Öncelikle ortalama büyüklükte bir hayvan için yaşama payı olarak su ihtiyacı 50 – 55 litredir.

Sığırları su ihtiyacı verimine göre artar, örneğin 10 litre süt veren bir ineğin, su tüketimi günlük 65 litredir. Sağımın yapıldığı sütçü ineklerden alınan süte karşılık, hayvanların kilogram başına, 4 ya da 5 litre su tüketmesi gerekmektedir.

Suyun bir kısmı rasyondan karşılanır ancak %80-90’nı su tüketerek karşılanır. Örneğin; 27 kg süt veren bir Holstein ineği, günlük olarak yaklaşık 95-115 litre (25-30 galon) su tüketmelidir. Kuru dönemdeki süt inekleri ise, günlük 28-57 litre(10-15 galon) su tüketmelidir.

Isı stresi altındaki çiftliklerde, (21°C  veya daha düşük sıcaklıkta ancak yüksek yoğunlukta) termal- nötral sıcaklık ve nemin yüksek olduğu alanlarda bulundurulan sığırlar, diğer sığırlara oranla, 1,2-2 kat daha fazla suya gereksinim duymaktadır. Hayvanlar, süt üretimine bağlı olarak, sıcak yaz günlerinde 150 litreye kadar su içebilirler. Ortalama olarak inekler dakikada 5-8 litre su içiyorlar. Hatta; inekler son derece susuz kaldıklarında dakikada 25 litre su içebilirler.

Taze sudan mahrum kalan hayvanların besin alımının %31 azaldığı, normal sınırlarda su alan buzağılara göre canlı ağırlık artışının %38 azaldığı gözlenmiştir. Buzağılarda yetersiz ve kalitesiz su alımının en belirgin göstergeleri; ishaller, sindirim sisteminde bozulmalar, immun cevabın azalması, elde edilen süt miktarında azalma, beslenmeden yararlanmanın azalması ve beslenme davranışında meydana gelen değişimlerdir.

Sağımdan sonra, inek günlük su gereksinimlerinin %30’una kadar alma ihtiyacı duyar. Hayvanlar sağımhaneyi terk ettikten sonra sürü kendi içme sıralamalarını tekrar düzenleyinceye kadar geniş, büyük yalak veya su havuzlarında bol ve suya doyurmak gereklidir. Ancak bu koşullar altında diğer ineğin aynı anda ve yerden su içmesini kabul etmeye hazır olabilir.

Su tedarik ekipmanınız bu büyük talebi karşılamak için yeterli teknolojiye sahip olması gerekiyor!

 • Serbest ve yarı serbest ahırlarda 15 – 20 hayvana kadar bir içme teknesinin kurulumu önermekteyiz. Mesafe su yalak ve olukların her biri arasındaki mesafe 15 metreden fazla olmamalıdır.
 • Mutlaka her gruptaki hayvanlara en azından günde 2 defa suya erişmelerine izin verin. Süt inekleri için SUEVIA yüksek kapasiteli suluklarının montajını öneriyoruz. Bu, sayede hayvanlara suyu hızlıca ve büyük miktarlarda içme fırsatı verecektir. Yerden tasarruf sağlayan büyük hacimli, vanalı su yalak ve tekneleri önerilir.
 • Örneğin valfli suluklardan 500 ve 520 modeli her yere yerleştirmek mümkündür. Süt inekleri için serbest durak. Yüksek kapasiteli vana sayesinde dakikada 30 litreye kadar su teminine ulaşılabilir. Hayvanlar tarafından su kabı içine taşınan yem kalıntıları, tekrar hayvanlar tarafından yenerek alınır. Yüksek miktarda su temini ve özel sulukların uzun süren zaman alıcı temizliği, minimum zamana iner.

Sığırların içme suyu kalitesi

İnekler sağlanan suyun tadı, kokusu, fiziko-kimyasal yapısı (pH, katı maddeler, erimiş oksijen, ve sertliği), toksik maddelerin varlığı ( ağır metaller, toksik mineraller, organik fosfat, ve hidrokarbonlar), fazla mineral ve bileşiklerin bulunması (nitrat, sodyum, sülfat ve demir)  ve son olarak bakterilerin varlığı suyun kalitesini bozar. Kalitesiz su tüketimi kısa ve uzun vadeli olmak üzere farklı etkilere sahiptir. Kısa dönemde mikrobiyolojik risk faktörü söz konusu olup buna karşı sürekli önlem alınmalıdır.

Uzun vadede ise, kimyasal kirliliği olan suyun uzun sürede sürekli tüketimi sonucu oluşan olumsuzluklar söz konusu olup su kaynakların bu konuda sürekli kontrol altında tutulmasında fayda vardır.