Ahırlarda kauçuk zeminler

Sığırlar ayakta durma, yem yeme, su içme, yürüme, yatma davranışlarını ahır zeminleri üzerinde sergiler, geviş getirirken uzanıp rahat edeceği konforlu bir alan ararlar. Bu nedenlerle ahır zemini sığırların normal davranış desenini göstermesine izin verecek, yaralanma risklerini en aza düşürecek ve konforlu olacak şekilde tasarlanmalıdır. Ahır zeminleri gereken koşulları sağladığı takdirde, sığırlar yemliklere ve suluklara daha fazla gider ve daha iyi dinlenirler. Doğal istekleri için konforlu bir ortamda barındırılan sığırların süt ve et verimleri artar. Nitekim günümüzde yüksek verimli inekler, ancak iyi dinlenebildiği zaman yüksek süt verimi potansiyeli gösterebilmektedir. Modern ve endüstriyel ahırlarda kauçuk zeminler kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Ahırlarda kauçuk zeminler üzerinde, yemliklere ve suluklara daha fazla gider ve konforlu bir ortamda barındırılan sığırların süt ve et verimleri artar. HAYVAN REFAHI İÇİN EN UYGUN ORTAMI SAĞLAR ve SÜT VERİMİNİ ARTIRIR

KAUÇUK AHIR ZEMİNLERİ

İneklerin dinlenmek için gittikleri durak alanları uygun koşullarda tasarlanırsa, inekler yatma ve dinlenme zamanlarını hoşnut bir şekilde bu alanlarda geçireceği görülecektir. Sağımdan 3 saat sonra hedeflenen değer; Sürünün %80’nin duraklara gelmesi, duraklara geldikten 5 dakika sonra ise %85’nin yatmış olması; durakların uygun tasarlanmış olduğunun göstergesi denilebilir.

Süt verim artışı
inek altlıkları süt verimi ne katkısı

İneklerin çoğunluğu yürüme yollarında, tamamı veya yarısından fazlası duraklarda ayakta duruyorsa; mutlaka durak zeminlerinin durumu (yumuşaklığı, ölçüleri, boyun demiri vb.) kontrol edilmelidir. Boyun demiri yerleştirilirken köşegen olarak durak yüzeyinden 1.90 m – 2 m olarak hesaplanıp yerleştirilmelidir. Süt sığırı barınak tasarımında sığır gönencesi konusunda detay bilgiler Özkütük ve ark, (2007) tarafından özetlenmiştir.

Sığırlar Yumuşak Yataklık Tercih Eder 

Sığırlar yatma pozisyonunda ön ve arka ayaklarını vücutlarının altına alır. Bu pozisyonda; vücut ağırlığının önemli bir kısmını, ön ayak bileği ile arka ayağının diz kısmına verirler. Bu alanlarda deri gergin bir hal alır. Gerginleşen deri, sert yüzeylerde sığıra acı verir. Hayvan uzun süre aynı pozisyonda kalamaz. Ayaklardaki gerilmelerden kaynaklanan acıyı azaltmak amacıyla, vücudunu çevirir. Başka bir ifadeyle yatış pozisyonunu değiştirir ve vücut ağırlığını daha geniş bir alana yaymaya çalışır.

arka ayak uzatarak yatma

Ancak sürekli pozisyon değiştirmesi zamanla kıl ve deri aşınmalarına neden olur. İlerleyen süreçte aynı bölgelerde devam eden deri aşınması yaralara dönüşür ve enfeksiyonlara açık bir ortam oluşturur. Sığırlar sert zeminler yattığı zaman kılcal damarlarda daha fazla baskı oluşur ve kan dolaşımı kötü yönde etkilenir. Ahır zemine ya da durak tabanından kaynaklanan rahatsızlığı hayvan davranışlarıyla anlatmaya çalışır. En belirgin davranış ise, gün içinde daha fazla ayakta kalma isteğidir.

Ayakta duran inek

En belirgin davranış ise, gün içinde daha fazla ayakta kalma isteğidir.

Sığırlar normal davranış deseni sergilemesi için ahır zemini ya da durak tabanı hayvanın rahat edeceği standarda getirilmelidir. Nitekim günümüzde, ahır zemini durak tabanının paspas görevi görecek esnek materyalle kaplanması akılcı bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Tabana kaplanan kauçuk altlık uzun süre dayanma, kolay temizlenme özelliğine sahiptir ve hayvana konforlu bir yatma alanı sağlar. Bu özelliğe sahip bir durak tabanı, yüksek verimli ineklerin gün içinde 14-18 saati yatarak geçirmesini teşvik eder. Süt ve et verimimi artırır.

Sığırlar Yumuşak-Esnek Zemin Üzerinde Yürümek İsterler

Sığırlar ayakta dururken ve yürürken ağırlıklarını eşit oranlarda tırnakların üzerine dağıtır. Doğal ortamlarda hayvan ağırlığının eşit dağıtmada zorluk yaşamaz. Toprak zeminde yürürken tırnaklar kısmen toprak içine doğru gömülür. Böylece; Vücut ağırlığı tırnaklar üzerine eşit oranlarda dağılır. Entansif yetiştiricilikte ise ahır zemini drenaj ve gübrenin kolay sıyrılabilmesi için betonlanır. Sığırın ayağı beton yüzeye temas eder.

Oysaki sığırlar yürürken doğal ortamlarında olduğu gibi, üstüne bastığında tırnaklarının kısmen içine gömüleceği bir yüzeyi tercih ederler. LİNK  Ahır tabanları sert olduğunda tırnakların taşıyacağı yük değişir. Sert yüzeyler tırnak tabanı üzerine olan basıncın artmasına neden olarak, tırnak biyomekaniğini zayıflatır. Sığırların yürümesini dengesizleştirir. Tırnakların dış çevresindeki baskı ve gerginlik artışı ile tırnakların büyümesi orantısız olur. Özellikle arka ayaklardaki tırnakların şekli ve biçimi bozulur. Tırnaklarda oluşan şekil bozuklukları, bacak şeklinin dolayısıyla da vücut formunun bozulmasına yol açar. Diğer taraftan ayak tabanı sert zeminler sürtünmeden dolayı zarar görür. Oluşan çürükler sonucu ayak tabanı ülseri ortaya çıkar. Ayak sorunları, hayvana acı verdiğinden hayvanda hareketlilik azalır, yemlik ve suluk alanlarında daha az görünür. Bu bağlamda hayvanların yem ve su tüketimi düşer ve ya bir defada yedikleri ve içtiklerinin oranı fazla olur. Bu da ruminasyonu etkiler.

Yumuşak ahır zeminleri

Ahır zeminlerinde yüzey sertliğini gidermek, zemini daha esnek hale dönüştürmek etkin bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda yumuşak yüzey alanı sağlamak amacıyla ahırlarda kullanılan kauçuk zeminler ve kaplamalar tasarlanmış ve pazara sunulmuştur. Nitekim kauçuk barınak kaplamaları, kaplanan yüzeylerde tırnak yüzey üzerine 2-3 mm içe gömülmekte, dengeli bir yürüyüşe olanak sağlayarak, yürüme sırasında olası kayma riskini de en aza indirmektedir. Kauçuk kaplamalar tırnak hasarı ve yaralanmaları azaltmak için uygun bir materyaldir.

Kauçuk kaplanmış alanlardaki inekler düzenli bir şekilde yemlik ve suluklara gittiğinden; yem tüketimi düzene girer asidoz ve çeşitli Metabolik hastalıkların görülme olasılığı azalır. Ayrıca kauçuk kaplamalar hayvanların kendilerini doğal ortamlarında ki çayır mera alanlarında hissetmelerini sağlar. Son yıllarda barınak zeminlerinin kauçuk paspaslarla kaplanması konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmaktadır. Yürüme yollarına serilen yumuşak malzemenin sığır konforu için önemi tartışılmaktadır. Genel olarak kauçuk kaplamalar durak tabanına, inekler yem yerken durdukları alanlara, sağım hane durakları ve bekleme salonlarına kaplanması önerilmektedir. Ahır içinde oluşturulan yumuşak ve esnek zeminler yaralanmaları ve topallayan inek sayısını azalttığı bilimse olarak ispat edilmiştir. Zemin kaplamada kullanılan kauçuk materyalde aşağıdaki özellikler mutlaka aranmalıdır.

Ahırlarda kullanılan kauçuk zeminler esnek olmalı, üzerinde uygulanan basınç kalktığında tekrar eski halini almalı. Uzun ömürlü olmalı, kolay temizlenebilmeli, montajı hızlı ve kolay olmalı, üzerinde pislik birikmesini önlemelidir. Bu konuda lider marka Kraiburg ve diğer marka ahır kauçuk ürünlerine www.fermanet.com  dan inceleyebilirsiniz.

Kauçuk zemin ve yatak ihtiyaç planlaması

1 Yorum. Yeni Yorum

Yorum yapabilmek için oturum açmalısınız.